Czwartek 20 Czerwiec 2024 Kontakt | Mapa serwisu

Informacje na temat konstrukcji wiat.

projekt wiaty

Witamy w serwisie www.wiaty.info. Zagadnienie wiat zarówno tych o przeznaczeniu rekreacyjnym jak i użytkowym stanowi nieodzowny element naszego otoczenia. Ta z pozoru prosta i tania konstrukcja niejednokrotnie staje się zagadnieniem trudnym w interpretacji w oparciu o przepisy prawa. Przygotowali¶my serwis, którego zadaniem jest dostarczenie jak największej ilo¶ci informacji zwi±zanych z projektowaniem i realizacj± wiat, jak również innych obiektów ogrodowych.Ostatnio dodane

Google AdSens

Czytasz dział: Ogród »Budowa hu¶tawki ogrodowej

Budowa hu¶tawki ogrodowej

Przydomowy ogród czy ogródek działkowy na terenie miasta stanowi± znakomit± formę spędzenia czasu na ¶wieżym powietrzu. Zagospodarowanie ogródka, zarówno od strony budowlanej (obiektów budowlanych wiaty, fontanny, basenu czy hu¶tawki ogrodowej)jak i estetycznej ( drzewa owocowe, warzywa, kwiaty ) pozwala na spędzenie wielu przyjemnych chwil, daj±cych poczucie ¶wiadomo¶ci, że to co robimy ma nam służyć, cieszyć nasze oko, a także pozwolić na przyjemne chwile relaksu w wolnym czasie. W niniejszym artykule postanowili¶my przyjrzeć się bliżej ogólnemu zagadnieniu konstrukcji oraz budowy hu¶tawki ogrodowej. W kolejnych wpisach natomiast, postaramy się przybliżyć sam proces projektowania oraz wykonania takiej konstrukcji.

Materiały do budowy hu¶tawki ogrodowej.

Hu¶tawka stalowa. Decyzja budowy hu¶tawki ogrodowej może być uzależniona od kilku czynników (pomijamy w tym momencie argument przemawiaj±cy za pojawieniem się hu¶tawki w naszym ogrodzie): Po pierwsze: Koszt gotowej hu¶tawki ogrodowej w sklepie niejednokrotnie osi±ga niebagatelne sumy, dlatego znaczna czę¶ć osób decyduje się na wykonanie hu¶tawki we własnym zakresie. Drugim argumentem, mog±cym, czy też maj±cym główny wpływ na decyzję wykonania własnoręcznie hu¶twawki jest nasza dusza majsterkowicza, która zachęca aby¶my spróbowali zrobić co¶ nowego. Czę¶ć z Państwa decyzję budowy hu¶tawki może poprzeć innymi argumentami, natomiast istotny jest fakt wykonania takiego obiektu we własnym zakresie. Przyjrzymy się bliżej rodzajom konstrukcji hu¶tawek ogrodowych.


Materiały do budowy hu¶tawki ogrodowej.

Hu¶tawka ogrodowa może być wykonana z drewna lub stali. Dobór materiału uzależniony jest w znacznej mierze od naszych prywatnych upodobań, zwi±zanych między innymi z estetyk± oraz wygl±dem końcowym wykorzystanego materiału. Istotne znaczenie w wyborze ma również aktualna cena poszczególnych elementów niezbędnych do wykonania kolejnych etapów konstrukcji. Dominuj±c± natomiast nad powyższymi argumentami kwesti± jest przyjęcie odpowiedniego projektu naszej konstrukcji hu¶tawki. Optymalnie zaprojektowana konstrukcja spełniaj±ca nasze wymagania estetyczne oraz praktyczne (wygoda - komfort użytkowania) ułatwia nam podjęcie decyzji zwi±zanej z wyborem materiału.

Budowa hu¶tawki ogrodowej ze stali

Fajny przykład hu¶tawki ogrodowej. Budowa hu¶tawki ze stali bardziej skomplikowana niż wykonanie tego rodzaju konstrukcji z drewna. Decyduj±c się na wykonanie konstrukcji ze stali niezbędna będzie znajomo¶ć technik spawalniczych oraz odpowiedni sprzęt do tego celu (jeżeli kto¶ zdecyduje się na wykonanie stalowej hu¶tawki ogrodowej opartej w założeniach projektowych o poł±czenia ¶rubowe to nie ma problemu - pytanie czy przyjęcie takiego rozwi±zania jest ekonomiczne oraz praktycznie uzasadnione. Alternatywa dla obu wspomnainych rozwi±zań została przedstawiona na jednej z poniższych fotografii). Do zalet hu¶tawki ze stali możemy zaliczyć z pewno¶ci± niewielkie wymiary elementów poszczególnych składowych konstrukcji no¶nej, której zadaniem jest przenoszenie głównych obci±żeń. Dodatkowo należy pamiętać, że nasza hu¶tawka będzie znajdowała się w ¶rodowisku agresywnym chemicznie, sprzyjaj±cym rozwojowi korozji - dlatego też powinni¶my brać pod uwagę koszt farb zabezpieczaj±cych powierzchnię stali przez jej korozj±.Poniżej prezentujemy kilka rozwi±zań konstrukcji hu¶tawek ogrodowych wykonanych ze stali.Stalowa hu¶tawka ogrodowa Stalowa Hu¶tawka ogrodowa

Budowa hu¶tawki ogrodowej z drewna

Konstrukcje drewniane to praktycznie niezbędny element wyposażenia każdego ogrodu. Znaczna czę¶ć osób decyduje się na zakup i użytkowanie konstrukcji wykonanych w sposób tradycyjny. Niepodważalnym atutem drewna jest łatwy sposób jego obróbki. Powyższy argument również przemawia w naszym przypadku, wyprzedzaj±c stal do zastosowania w naszym projekcie. Do budowy hu¶tawki ogrodowej drewnianej niezbędne będ± takie narzędzia jak: piła do drewna, siekiera, wiertarka do drewna. Wymienione narzędzia pozwol± nam w zupełno¶ci przygotować poszczególne elementy konstrukcji zawarte w projekcie. Łatwo¶ć kształtowania drewna oraz jego obróbka daj± nam szerok± możliwo¶ć w zakresie kształtowania geometrii budowanego obiektu. Na poniższych fotografiach prezentujemy kilka przykładów konstrukcji hu¶tawek wykonanych z drewna.Drewniana Hu¶tawka ogrodowa Drewniana Hu¶tawka ogrodowa

Fundament hu¶tawki ogrodowej

Przygotowanie podłoża pod konstrukcję hu¶tawki ogrodowej ma również istotne znaczenie z punktu widzenia estetyki i kompozycji konstrukcji względem otoczenia. Sposób rozwi±zania fundamentu ma również znaczenie konstrukcyjne. Fundament w każdej konstrukcji budowlanej ma za zadanie przenoszenie obci±żeń znajduj±cych się na obiekcie. Nazwanie podstawy hu¶tawki fundamentem jest okre¶leniem bardzo ogólnym, ponieważ posadowienie naszej konstrukcji może być wykonane na kilka sposobów - wszystko zależy odprzyjętego projektu konstrukcji hu¶tawki.

Możemy posadowić hu¶tawkę bezpo¶rednio na podłożu, nie wykonuj±c wykopu w podłożu (warto w tym miejscu dołożyć betonowe płyty pod podstawę). Innym rozwi±zaniem jest przygotowanie wykopu (najczę¶ciej wykop dla tego typu konstrukcji ma ~60cm - co w praktyce niespełnia warunku przemarzania gruntu, ale w naszym projekcie nie jest to najważniejszy czynnik). Wykop możemy zalać mieszank± betonow± (pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu powierzchni drewna, które będzie zalewane mieszank±) lub przysypać ziemi± (w tym wypadku warto pamiętać o odpowiednim usztywnieniu wykopu względem elementów do niego dochodz±cych - najłatwiej jest wrzucić kamienie, które następnie przysypiemy wykopan± wcze¶niej ziemi±. Zastosowanie kamieni pozwala na zachowanie większej sztywno¶ci - rozwi±zanie bardzo praktyczne,a zarazem bardzo ekonomiczne, zwłaszcza gdy nie przewidzane s± większe obci±żenia.)Autor: www.wiaty.info


Warto zajrzeć tutaj:
» Pergola - drewniana konstrukcja ogrodowa.
» Fontanna ogrodowa


© 2011 Wiaty.info. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu.